Jeg anvender en række metoder med udgangspunkt i samtaleterapi. Desuden gør jeg brug af drømme, tegning samt leg i terapien.

 

SAMTALETERAPI

Samtaler mellem klient og psykolog, hvor psykologen er professionel og derfor ikke kommer til at indgå i samtalen som om man var venner.